« Quebra de identidade e proceso de autohistorización na obra de Suso de Toro » - Université de Bourgogne Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Anuario de estudios literarios galegos Année : 2000

« Quebra de identidade e proceso de autohistorización na obra de Suso de Toro »

Benoit Mitaine

Résumé

Baseándose no postulado de que unha familia é unha microsociedade e recorrendo a unha extensa galería de personaxes, Benoît Mitaine amosa como os transtornos identitarios, que tanto caracterizan o mundo novelesco de Suso de Toro, deben ser relacionado coa sociedade galega. Esta demostración depende de cinco mecanismos narrativos especialmente representativos na obra de Suso de Toro: a explosión do núcleo familiar, as desigualdades intrafamiliares, a ausencia nominativa, o desdobramento e, sobre todo, o segredo de familia, figuras que funcionan como minialegorías nacionais.

Domaines

Littératures
Fichier principal
Vignette du fichier
Mitaine-Anuario-Suso de Toro.pdf (4.97 Mo) Télécharger le fichier
Origine : Accord explicite pour ce dépôt

Dates et versions

hal-01725112 , version 1 (07-03-2018)

Identifiants

  • HAL Id : hal-01725112 , version 1

Citer

Benoit Mitaine. « Quebra de identidade e proceso de autohistorización na obra de Suso de Toro ». Anuario de estudios literarios galegos, 2000, pp.185-203. ⟨hal-01725112⟩
49 Consultations
51 Téléchargements

Partager

Gmail Facebook X LinkedIn More